12.3. In cazul lipsei serviciului furnizat, personalul OPERATORULUI responsabil de service-ul retelei va repune In functiune reteaua In cel mult
72 de ore din momentul In care este adusa aceasta la cunostinta OPERATORULUI,
acesta interval de timp reprezentand termenul de solutionare a reclamatiilor.

12.5. OPERATORUL nu raspunde pentru lipsa de semnal cauzata de intreruperi de energie electrica pe traseul retelei ori cauzata de variatiile de
tensiune din reteaua de alimentare cu energie electrica cu mai mult de 10% fata de 220V (50Hz), defectiuni aparute la echipamentele
UTILIZATOR-ului, interventii in retea a unor persoane neautorizate de OPERATOR

12.6. OPERATORUL nu este responsabil pentru nici o Intrerupere a serviciului rezultata din cauze care exced controlului sau si nici pentru pagubele
pe care UTILIZATORUL le-ar putea suferi datorita acestora

12.7. OPERATORUL nu este In nici un fel raspunzator pentru pierderile directe sau indirecte ale unor ocazii sau oportunitati de afaceri sau pentru
beneficiile nerealizate de catre UTILIZATOR sau de catre terti cu care UTILIZATORUL se afla In raporturi contractuale, ca urmare a nefunctionarii
sau a functionarii necorespunzatoare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

12.8. OPERATORUL nu poarta nici o responsabilitate pentru nerespectarea de catre UTILIZATOR a obligatiilor legale, a celor contractuale,
a prezentelor reguli de utilizare si/sau a recomandarilor incluse In articolele prezentului contract si In anexele acestuia, care fac parte integranta a
acestuia.